MUDr. Ivana Jungová

Narodila sa v Bratislave, kde žije a pôsobí. Prvý kontakt s ázijskou kultúrou mala už v detstve, kedy v 80tych rokoch odišiel jej otec ako IT vývojár do Japonska. Hlboký vzťah k prírode a k tancu ju v mladosti doviedol k súčasnému tancu, pre ktorý je typická práca s energiou, centrom tela a vnímanie priestoru. Práca s človekom určila jej ďalšie smerovanie, po roku štúdia vedeckého smeru biológia na Prírodovedeckej fakulte vyštudovala medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia pracovala ako dobrovoľník v Klube Nádeje, ktorý sa venoval deťom s onkologickými a neurologickými ochoreniami.

Počas materskej dovolenky pracovala ako externá spolupracovníčka časopisu Dieťa, kde okrem iného pôsobila aj ako editorka seriálu Telo a duša. V rámci neho sa k jednej téme vyjadroval pediater, praktik TČM, homeopat a bylinkárka. Čínska medicína ju natoľko nadchla, že si prvé teoretické vedomosti prehĺbila kurzom shiatsu, ktoré popri materskej aj poskytovala. Prepájala ho s liečbou s našimi bylinami, ktoré sčasti aj sama zbierala, sušila a miešala a tiež aj s arteterapiou, ktorú ukončila pod vedením akademickej sochárky prof. Slávky Šickovej. Ako arteterapeut sa zameriavala na prácu s deťmi (spolupráca s materskou školou Škôlka Vilka), ženami na materskej dovolenke trpiace sociálnou depriváciou (spolupráca s rodinným centrom Kramárik) a ženami s onkologickým ochorením (spolupráca s OZ Archangelos), kde sa práca neskôr zamerala na mentálne cvičenia a dychové techniky.

Prepojená s ťažkými chronickými ochoreniami zostala aj ako vyštudovaný tuina praktik (praktik tradičných čínskych masáží), kedy dva roky pracovala s rodičmi detí s onkologickými ochoreniami v rámci projektu Úsmev ako dar na „detskej transplantačke“.

Ako praktik TČM sa venuje nielen dospelému ale aj detskému klientovi. Zastáva hlboké vnímanie človeka ako takého, prácu s jeho vedomými i nevedomými procesmi, ktoré sa počas terapie odkrývajú. Spolupracuje s odborníkmi z iných odvetví, s fyzioterapeutkou, psychoterapeutmi, výživovými poradkyňami, všeobecným lekárom, gynekológom, dulou, dermatovenerológom, kozmetičkou… atď a to jednak v rámci svojho vlastného poradenstva v Lada Medica ale aj na klinike celostnej medicíny Medante, kde pôsobí jeden deň v týždni.

Pôsobí ako externý lektor na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde informuje budúcich magistrov fyzioterapie o čínskej medicíne a na 1. škole TČM v Prahe.

Je matkou štyroch detí a slovenskou spisovateľkou, autorkou fantasy. Napísala diela O škriatkovi Bonifácovi (vyd. Matice slovenskej), Čarovná starká Dobromila (vyd. Matice slovenskej), Som človek! (Lada,s.r.o.), Víla Anabela a vodník Vilém (Lada, s.r.o.), trilógiu Legenda o Braslavovi – Tiene nad Veligradom, Za hlasom krahulca, Sedem požehnaní (Slovart), textová úprava diela Kamaráti zo steny (autor Martin Schwarz, Slovart), Júlia Horáková (projekt Svetlo pod perinou)

Pracovné miesta a pozícia

Od 2016 – Lada Medica s.r.o., terapeut tradičnej čínskej medicíny, od 2018 praktik tradičnej čínskej medicíny

Od 2017 – Medante, klinika zdravia, praktik tradičnej čínskej medicíny

Ukončené vzdelanie a absolvované semináre
2019

Letná škola (1.škola tradičnej čínskej medicíny –TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., pod vedením MUDr. Zuzana Vančuříková, Bc. Aleš Kocián, Mgr. Roman Řežáb a MUDr. Ivana Jungová) – aktívna účasť pre študentov 1.TČM školy v Prahe

Externá spolupracovníčka časopisu Dieťa

od 2018 – prebiehajúce štúdium špecializované na fytoterapiu na 1.škole TČM v Prahe (1.škola tradičnej čínskej medicíny –TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., vedúca behu Mgr. Jana Kramériová )

2018

 Absolvovanie štvorročného štúdia TČM na 1. škola TČM v Prahe zameraného na teoretické základy TČM, akupunktúru, fytoterapiu, klinickú prax, moxibusciu, bankovanie a dietetiku, gestorom čínska univerzita v Tianjine, titul praktik TČM (Diplom z čínskej univerzity v Tianjin a 1.škola tradičnej čínskej medicíny –TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., )

 Letná škola (1.škola tradičnej čínskej medicíny –TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., pod vedením MUDr. Zuzana Vančuříková, Bc. Aleš Kocián a MUDr. Ivana Jungová) – aktívna účasť pre študentov 1.TČM školy v Prahe

Brušná akupunktúra – organizácia a tlmočenie (1.škola tradičnej čínskej medicíny –TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., prof. Tuvia Scott, Bratislava)

2017

Děti a jejich léčba dle TČM (Diplom, 1.škola tradičnej čínskej medicíny – TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., MUDr. Zuzana Vančuříková)

Akupunktúrna prax s Bc. Michalom Ďurom (1.škola tradičnej čínskej medicíny – TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., Bratislava, orientované na akupunktúru podľa piatich prvkov, pulzovú diagnostiku, liečbu pohybového aparátu, bankovanie)

Akupunktúra podľa piatich prvkov (1.škola tradičnej čínskej medicíny – TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., Bsc. Ľuboš Tranta, Lic.Ac,MBAc.)

Aplikovaná teória dráh dľa systému Wang Juyi – Aplikovaná teória dráh (Certifikát, 1.škola tradičnej čínskej medicíny –TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., lektorka: Nyssa Tang)

Letná škola TČM (1.škola tradičnej čínskej medicíny – TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., pod vedením MUDr. Linda Bendová, Bc. Aleš Kocián a Mgr. Gabriela Schwarzová)

Liečba detí – účasť na prednáške, konferencia TČM (Akadémia čínskej metafyziky, Bratislava, lektor Aram Tzayg)

Cesta terapeuta – sebareflektívny seminár (1.škola tradičnej čínskej medicíny – TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., Bratislava, organizačné zabezpečenie a účasť, Mgr. Roman Řežáb)

2007-2017 – intenzívna práca s našimi bylinami (Liečivá záhrada, MUDr. Ivana Jungová), absolvovanie seminárov k európskym bylinám (Mgr. Iveta Henzelyová)

2016

Absolvovanie dvojročného štúdia TČM so špecializáciou tuina (Diplom, 1.škola tradičnej čínskej medicíny – TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., Evropská škola tuiny, Dr. Wang Fuyin, Václav Lukeš, Roman Řežáb)

Pulzová diagnostika dľa systému Shen Hammer (Certifikát, 1.škola tradičnej čínskej medicíny – TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., Bc. Aleš Kocián, Mgr. Gabriela Schwarzová)

Letná škola TČM (1.škola tradičnej čínskej medicíny – TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., pod vedením MUDr. Linda Bendová, Bc. Aleš Kocián, Václav Lukeš, Mgr. Roman Řežáb)

Akupunktúrna prax s Bc. Alešom Kociánom (1.škola tradičnej čínskej medicíny – TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., Bratislava, orientované na diferenciálnu diagnostiku, pulzovú diagnostiku dľa systému Shen Hammer, a palpáciu dráh dľa systému Wang Juyi)

2015

Letná škola TČM (1.škola tradičnej čínskej medicíny – TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., pod vedením MUDr. Linda Bendová, Bc. Aleš Kocián, Václav Lukeš)

2011 – ukončenie dvojročného vzdelávania v arteterapii (aplikovaná forma psychoterapie), (Osvedčenie, Inštitút vzdelávania v arteterapii, prof. Slávka Šicková)

2006 – štúdium shiatsu (Certifikát, Ing. Zuzana Šuková)

2008 – ukončenie ročného externého štúdia AuraSoma (certifikát, lektor: Marianne Mikkelsen)

2005-2013 – externá spolupracovníčka časopisu Dieťa

2004 – Absolvovanie štúdia na LF UK so zameraním na všeobecné lekárstvo, titul MUDr. (Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)

2002, 2003 – absolvovanie povinných praktických stáží z internej medicíny a chirurgie (Národný onkologický ústav, Bratislava)

2000 – zahraničná stáž v Zimbabwe (západná medicína, Oddelenie internej medicíny, National hospital, Harare)