Mgr. Lucia Kyselová

Fyzioterapia sa stala mojou súčasťou už v detstve, kedy som začala lavicu základnej školy striedať s cvičebnou podložkou v rehabilitačných zariadeniach. Svalová dysbalancia si totiž vždy nájde cestu, ako človeku spraviť program v akomkoľvek veku. Osveta v rámci prevencie funkčných porúch chrbtice je potrebná najmä v predškolskom veku, kedy sa nádherný pohybový stereotyp dieťaťa začína meniť na menej prospešný. Slovo idiopatická (teda z neznámych príčin) u mňa v slovníku nehľadajte. Každé ochorenie má svoj pôvod.

Pochádza zo stredného Slovenska, kde študovala na Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Uchvátila ju literatúra a sústavné vzdelávanie. Stále jej však chýbala zručnosť, prostredníctvom ktorej by vedela človeku čosi odovzdať. Jej vzdelanie tak pokračovalo v nelekárskom odbore Fyzioterapia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch, následne na Slovenskej zdravotníckej Univerzite v Bratislave. Praktické zručnosti v oblasti fyzioterapie získala najskôr v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej, o rok neskôr v Detských kúpeľoch  v Luhačoviciach.  Počas vysokoškolského štúdia rozšírila svoj obzor vo všetkých oblastiach, ktoré rehabilitácia ponúka. Postupne však prichádzali čoraz nešpecifickejší pacienti a s nimi stále viac otázok, na ktoré jej diagnostika porúch pohybového aparátu nestačila. Záujem o alternatívne prístupy a komplexný pohľad na človeka pozdvihol jej prácu s telom na spoznávanie človeka prostredníctvom tradičnej čínskej medicíny. Pracovala ako fyzioterapeut vo FNsP na Kramároch, neskôr v Stredisku sociálnych služieb – Primula, n.o a na  klinike celostnej medicíny – Medante s.r.o.,  Svoje vedomosti neustále rozširuje prostredníctvom seminárov z oblasti fyzioterapie, masáží a celostnej medicíny.

2020

Pulzová diagnostika – The Shen – Hammer System – ( Dragon Rises Europe, Bc. Aleš Kocián)

Aurikuloterapia – ušný mikrosystém- ( Akadémia čínskej metafyziky, Ing.Norbert Synčák)

– Teoretické a praktické vyškolenie k používaniu diagnostického a elektroterapeutického prístroja Rebox – Physio 3. ( Certifikát, rebox therapy, s.r.o. ,Juraj Bartovic)

Prax u terapeuta TČM s MUDr. Ivanou Jungovou, 1.škola TČM, Praha

– Spolupráca v rámci inštruktážnych videí ( Hilterapia – Medante,s.r.o. ;  Motodlaha Artromot – Egamed, s.r.o ; praktické videá v čase pandémie na Slovensku:  zdravie a vitalita pre seniorov – Zdravo a Fit; torba videí pre našich klientov;  TČM na Slovensku pod vedením MUDr. Jungovej pri 65.výročí založenia Ústavu TČM v Pekingu)

2019

– Začiatok štúdia akupunktúry na škole tradičnej čínskej medicíny –TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., )

– Dovŕšenie štúdia 1.stupňa Čínskych masáži  TUINA ( Andao Institute, škola čínských vnitřních a léčebných umění, Václav Lukeš)

-Kraniosakrálná technika I. (KST1), (Diplom, Upletger Institute , Mgr. Helena Toušková)

seminár Akupunktúra podľa piatich prvkov (Diplom, 1.škola tradičnej čínskej medicíny –TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s.,  Bsc. Ľuboš Tranta, Lic.Ac,MBAc.)

2018

Absolvovanie ročného štúdia teoretických základov TČM (Diplom, 1.škola tradičnej čínskej medicíny –TČM, Československá SinoBiologická spoločnosť z.s., )

Bankovanie – vákuová masáž (Certifikát, Ónyyx, PhDr. Tatiana Simona Demová)

Psychosomatika v rehabilitácii (Certifikát, VITALCENTRUM, MUDr. Emília Luknárová)

Akrálna koaktivačná terapia v pediatrii (Certifikát, VITALCENTRUM, PhDr. Ingrid Palaščaková Špringrová, PhD)

Porucha hrudnej chrbtice a jej vplyv na viscerálnu funkciu  (Certifikát, VITALCENTRUM, Christopher Graf)

McKenzie diagnostika (Potvrdenie o účasti, VITALCENTRUM , Mgr. Lucia Marceková, Cert. MDT)

Terapia neurodynamických porúch (Potvrdenie o účasti, VITALCENTRUM, Mgr. Marián Jendrichovský, PhD.)

Workshop Fyzio Yoga – yoga v spojení spiraldynamik, Mgr. Zuzana Kováčiková, Rebella, Chorvátsky Grob

Pasívna účasť na prednáške  Prof. PaedDr. Pavla Kolářa, Ph.D. na tému  Posturálna funkcia (diagnostika a korekcia)

Akupunktúrna prax s Mgr. Pavlou Sakařovou, 1.škola TČM, Praha

Absolvované školenie 1. pomoci, MEDANTE Clinic, s.r.o

2017

Ukončenie štúdia na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite – odbor Fyzioterapia – titul Mgr.

SPS metóda – Horná končatina (Osvedčenie o absolvovaní kurzu, AF REHAB, s.r.o Mgr.Andrej Foltýn)

Bachová esenciálna kvetová terapia – Level I (Medzinárodne platný certifikát, Dr. Edward Bach Centre, Katarina Michel BFRP)

Edukácia zamestnancov firmy Bayer v rámci prevencie ochorení chrbtice

Spustenie projektu Letokruhy v rámci medzigeneračných aktivít medzi Primula,n.o a Škôlka Vilka

2015

Lymfodrenážna masáž (Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, REMAS)

SPS metóda:  I.- II. časť (Osvedčenie o absolvovaní základného kurzu, AF REHAB, s.r.o. , Mgr. Andrej Foltýn)

SPS metóda: III- IV. časť (Osvedčenie o absolvovaní základného kurzu, AF REHAB, s.r.o Mgr. Andrej Foltýn)

Pasívna úšasť na I.medzinárodnej vedeckej konferencii Fyzioterapia- Vzdelávanie a prax

2014

Ukončenie štúdia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave- IFBLR (Piešťany) – Fyzioterapia-titul Bc.

Masér so špecializáciou na klasickú masáž (Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, REMAS)

Masér so špecializáciou na športovú masáž (Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, REMAS)