Qigong

Qigong

Čínske pohybové cvičenia boli opäť, podobne ako ostatné metódy, odovzdávané po tisícročia. Dokonca na niektorých hlinených nádobách sa našli maľby cvičiacich duchovných majstrov. Qigong (čítaj čchikunk) okrem vplyvu na hybnosť kĺbov, šliach a posilňovaním svalstva pôsobí na sieť energetických dráh a je jedným z kľúčových prostriedkov cvičiaceho, ktorý si týmto môže plne obnoviť stratené zdravie. Odporúčania pre základné prvky z qigongu poskytuje terapeut buď počas vstupného vyšetrenia alebo bežnej terapie. Pre nácvik qigongu je dôležité mať voľný odev zakrývajúci kolená i lakte. Dôležitá je následne pravidelnosť cvičenia. Potrebné je telo i dušu udržiavať voľne priechodné každý deň, nájsť si aspoň ráno alebo večer desať minút pre krátku zostavu. MUDr. Ivana Jungová dopĺňa prvky z qigongu o prvky z brušného tanca, ktoré sú výborné pre ženské telo, preciťovanie ženskej energie, orgány malej panvy. Mgr. Lucia Kyselová zase vedie cvičenia vo fyzioterapeutickom duchu, kedy je cieľom posilňovať kĺbové a svalové štruktúry, obnovovať hybnosť končatín.