MEDITÁCIA

Meditácia

Stíšenie, vnímanie dychovej vlny, načúvanie prirodzenému rytmu tela. Zameranie pozornosti na stred, na srdce, na to, čo je, čo pretrváva, zostáva nemenné a je absolútnym zdrojom sily a pokoja. Meditácia a dychové cvičenia okrem toho prehlbujú účinok ostatných metód. Dýchanie sa napríklad využíva pri „dýchaní do miest“ napichnutých ihlami. Pokojné techniky nás sprevádzajú na ceste k sebe samým, kedy sme schopní prestať sa identifikovať s výkonmi, našimi rolami, tým, čo sme nechtiac implantovali z okolia a čo nám škodí, vedie k vytváraniu nesprávnych mentálnych a emocionálnych návykov. V rámci procesu zisťujeme, že život, aj keď sa nám mnoho krát zdá byť nespravodlivý, je krásny, aký je. Jedinečný pre nás samotných, hodných ho ochutnávať a poznávať po kúskoch.