FYTOTERAPIA

Fytoterapia

Vraví sa, že na štúdium akupunktúry treba jeden život, na štúdium fytoterapie životy tri. Starí čínski lekári – fytoterapeuti – boli považovaní za lekársku elitu a receptúry sa dedili z pokolenia na pokolenie. V súčasnosti nie je užívanie bylín obmedzené len na varenie čajov, hoci tieto predstavujú najúčinnejší spôsob liečby, ale aj na užívanie tabletiek, ktoré sú zostavené podľa starých receptúr. Fytoterapia má preukázateľné účinky pri liečbe ochorení, pri voľbe preparátov sa postupuje na základe dôkladnej anamnézy a fyzického vyšetrenia. Užívanie fytoterapeutických zmesí sa počas liečby líši. Tie, ktoré klient užíval na začiatku ochorenia, nemusí užívať ku koncu. Ich výber sa vždy prehodnocuje a upravuje na mieru, dôležité je vychádzať z pretrvávajúcich, nových, alebo oslabených príznakov, zo zmien na jazyku a pulze. Pre účinnosť liečby je dôležité, aby klient užíval zmesi pravidelne. V prípade rôznych ťažkostí, ktoré klient dáva do súvisu s užívaním zmesí, je dobré informovať terapeuta.

Užívanie zmesí nepôsobí ako placebo – rastliny majú preukázateľne liečivé látky, ktoré nám príroda ponúka od nepamäti. Napokon, mnohé z nich boli extrahované a používajú sa v rámci farmaceutického priemyslu. V tradičnej čínskej medicíne sa nehľadí len na obsah jednotlivých liečivých látok, ale aj na tropizmus k jednotlivým orgánom, pôsobenie na tvorbu qi, krvi, jin a jangu, termický účinok a chuť, ktorá je podľa starých textov nositeľom účinku. Zmesi boli vyvíjané storočia, v súčasnosti je napríklad jedna zo starých receptúr na maláriu využívaná aj vo farmaceutickom priemysle a vedkyňa, ktorá ju oprášila, získala Nobelovu cenu.