Terapia

Terapia v rámci tradičnej čínskej medicíne

Liečba v rámci TČM predstavuje liečebný proces, počas ktorého dochádza ku zmenám, postupnom zlepšovaní stavu, pričom klient si zároveň osvojuje aj nové návyky v oblasti životného štýlu a stravovania (ak boli potrebné). To, čo vznikalo v tele človeka za desaťročia, sa nedá vyliečiť za jedno sedenie, preto je dôležité pristupovať ku liečbe trpezlivo a byť si vedomý toho, že sa skutočne jedná o proces.

Opakované terapie – kontroly sú buď tridsaťminútové, ktoré spočívajú najmä v používaní akupresúry alebo hodinové, v rámci ktorých sa kombinuje akupresúra s tuinou (činskou liečebnou masážou), bankami, moxou. Vhodnosť toho – ktorého ošetrenia určuje terapeut, zvyčajne po konzultácii s klientom.

Jeden cyklus pozostáva väčšinou z desiatich terapeutických sedení, po ktorých terapeut spolu s klientom prehodnocujú ďalšiu potrebu liečby, vidia, kam sa počas liečebného procesu dostali.

Bežná frekvencia opakovaných kontrol a terapií je na začiatku liečebného procesu zväčša 1-2 týždne, v druhej polovici 2-3 týždne.

Terapeutické stretnutia raz za 4 týždne (mesiac) sú preventívneho rázu.

Pokiaľ klient zruší stretnutie za menej ako 24 hodín pred terapiou, platí terapiu v plnej výške.

Terapeutické nástroje (metódy), ktorými tradičná čínska medicína pôsobí sú viaceré. Každý z nich je jedinečný a istým spôsobom nezastupiteľný. Majú rozdielny vplyv na meridiány, tkanivá, orgány i dušu človeka.