Diagnostika

Vstupné vyšetrenie

Vstupné vyšetrenie v rámci TČM  trvá zvyčajne hodinu a pol a spočíva v detailnom vstupnom rozhovore, počúvaní pulzu, vyšetrovaním jazykapalpácii (pohmate) akupunktúrnych bodovmeridiánov.

V rámci vstupného rozhovoru sa terapeut zaujíma o terajšie ochorenie – číže to, čo klienta trápi, ďalej sa pýta na osobnú anamnézu – predošlé vážne ochorenia, úrazy, hospitalizácie, lieky, ktoré v súčasnosti užíva. Dôležitá je tiež sociálna anamnéza – typ povolania, sociálne prostredie a rodinná anamnéza, ktorá zahŕňa vážnejšie ochorenia v rodine. Po daných anamnestických údajoch nasleduje tzv. Pieseň desiatich otázok, ktorá je typická pre tradičnú čínsku medicínu a kedysi sa ju budúci lekár učil vo forme básne. Aj keď sa Vám môže zdať, že dané otázky s Vaším ochorením veľmi nesúvisia, terapeutovi pomáhajú zostaviť diagnózu. Sú ako jednotlivé dieliky v skladačke puzzle.

Počúvanie pulzu sa vykonáva technikou Shen Hammer a môže trvať od desať až po tridsať minút, podľa toho, do akej hĺbky a čo všetko chce terapeut zistiť. Jedná sa o veľmi dôležitú diagnostickú metódu, akou je napríklad sonografia pre internistu.

Diagnostika podľa jazyka je diagnostikou, ktorá takisto vedie terapeuta ku správnemu určeniu diagnózy a dá sa z nej odčítať veľmi veľa. Vykonáva sa pri dennom osvetlení a je dôležité, aby si klient pred vyšetrením nezoškrabal povlak jazyka. Ak konzumoval potraviny, ktoré zafarbujú jazyk alebo jeho povlak, je vhodné o tom informovať terapeuta (káva, čierny čaj, mentolové cukríky, žuvačky, čučoriedky, cigarety…)

Palpácia energetických bodov a dráh je poslednou ale nie menej dôležitou diagnostickou metódou. Na základe pohmatu sa zisťuje kvalita daných akupunktúrnych bodov a meridiánov. Vykonáva sa podľa Aplikovanej teórie dráh dľa čínskeho lekára Wang Juyi, ktorý zostavil danú metódu v priebehu svojej 50-ročnej praxe.

 

Bez kvalitného vstupného vyšetrenia nie je možné adekvátne liečiť klienta. Nakoľko je ľudský organizmus dynamicky meniacim sa systémom, ak klient nenavštívil terapeuta TČM do trištvrte roka, je nutné vykonať nové vstupné vyšetrenie.

 

Po vstupnom vyšetrení sa terapeut dohodne s klientom na ďalšom postupe liečby. Navrhne sa bylinná liečba a určí sa frekvenciapočet návštev. Všeobecne platí, že zo začiatku je frekvencia návštev častejšia a postupne sa interval medzi terapiami predlžuje.