TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA

TČM predstavuje jeden z najstarších celostných systémov, ktorý dokáže človeku napomôcť obnoviť stratené zdravie, liečiť mnohé ochorenia alebo mu je výborným podporným prostriedkom pri terapii závažných ochorení. Nedoceniteľný význam je pri prevencii a objavovaní seba samého. Jedná sa o organicky sa neustále vyvíjajúci sa systém, ktorý sa opiera o viac než 2500 rokov starú empirickú skúsenosť. Predmetom liečby sú nielen orgány, ale i energetické dráhy (meridiány), na ktorých sa môže ochorenie prejavovať skôr než v tkanivách. Energetické dráhy predstavujú jedinečný systém vo vnútri človeka, ktorý je nezameniteľný s cievnym či nervovým systémom. Pôsobením na dráhy a akupunktúrne body sa telo dostáva do rovnováhy jednak obnovením toku energie v dráhach a následne i pôsobením na cievy, nervy a lymfu. Tradičná čínska medicína vníma človeka celostne, neoddeľuje umelo dušu od tela, ale naopak, cez pôsobenie na telo lieči aj dušu. Dôležitou súčasťou liečby a zároveň i kľúčom k úspechu je aktívne spolupodieľanie sa klienta na jeho vyliečení. Prevzatie zodpovednosti za svoje zdravie, učenie sa trpezlivosti a načúvanie svojmu telu.