Qigong

Qigong

Čínske pohybové cvičenia boli opäť, podobne ako ostatné metódy, odovzdávané po tisícročia. Dokonca na niektorých hlinených nádobách sa našli maľby cvičiacich duchovných majstrov. Qigong (čítaj čchikunk) okrem vplyvu na hybnosť kĺbov, šliach a posilňovaním svalstva pôsobí na sieť energetických dráh a je jedným z kľúčových prostriedkov cvičiaceho, ktorý si týmto môže plne obnoviť stratené zdravie. Odporúčania pre základné prvky z qigongu poskytuje terapeut buď počas vstupného vyšetrenia alebo bežnej terapie. Pre nácvik qigongu je dôležité mať voľný odev zakrývajúci kolená i lakte. Dôležitá je následne pravidelnosť cvičenia. Potrebné je telo i dušu udržiavať voľne priechodné každý deň, nájsť si aspoň ráno alebo večer desať minút pre krátku zostavu. MUDr. Ivana Jungová dopĺňa prvky z qigongu o prvky z brušného tanca, ktoré sú výborné pre ženské telo, preciťovanie ženskej energie, orgány malej panvy. Mgr. Lucia Kyselová zase vedie cvičenia vo fyzioterapeutickom duchu, kedy je cieľom posilňovať kĺbové a svalové štruktúry, obnovovať hybnosť končatín.

TČM predstavuje jeden z najstarších celostných systémov, ktorý dokáže človeku napomôcť obnoviť stratené zdravie, liečiť mnohé ochorenia alebo mu je výborným podporným prostriedkom pri terapii závažných ochorení. Nedoceniteľný význam je pri prevencii a objavovaní seba samého.

Jedná sa o organicky sa neustále vyvíjajúci sa systém, ktorý sa opiera o viac než 2500 rokov starú empirickú skúsenosť. Predmetom liečby sú nielen orgány, ale i energetické dráhy (meridiány), na ktorých sa môže ochorenie prejavovať skôr než v tkanivách. Energetické dráhy predstavujú jedinečný systém vo vnútri človeka, ktorý je nezameniteľný s cievnym či nervovým systémom. Pôsobením na dráhy a akupunktúrne body sa telo dostáva do rovnováhy jednak obnovením toku energie v dráhach a následne i pôsobením na cievy, nervy a lymfu. Tradičná čínska medicína vníma človeka celostne, neoddeľuje umelo dušu od tela, ale naopak, cez pôsobenie na telo lieči aj dušu.

Dôležitou súčasťou liečby a zároveň i kľúčom k úspechu je aktívne spolupodieľanie sa klienta na jeho vyliečení. Prevzatie zodpovednosti za svoje zdravie, učenie sa trpezlivosti a načúvanie svojmu telu.