Dychové cvičenia

Nesmierne dôležité pre podporu terapie je správne dýchanie. Nakoľko veľmi veľa ľudí v dnešnej dobe dýcha povrchovo, venujeme sa aj cenným dychovým technikám, ktoré obnovujú prirodzený pohyb bránice, relaxujú svalstvo a zapájajú potrebné dychové svaly. Pri poruchách trávenia alebo ak žena prichádza s gynekologickými ťažkosťami sa často krát pridávajú k dýchaniu aj vizualizačné techniky.