Prírodná medicína

Prírodná medicína

Prírodná medicína pre nás predstavuje znova nadobudnuté poznatky „starých mám“, pôvodné široké vedomosti ohľadom využívania našich európskych prírodných zdrojov a tiež aj nové receptúry a prístupy, vyvinuté pre ľudí modernej doby. V liečbe používame Bachove esencie, éterické oleje pri liečebnej aroma masáži a tinktúry moravskej firmy Naděje. Vychádzame z vlastných skúseností i z odporúčaní výrobcov bylinných produktov prameniacich zo súčasných poznatkov. Opierame sa o diela známych bylinkárov a aj súčasných odborníkov na poli prírodnej medicíny.

Konzultácia 30 min – zostavenie bylinnej liečby, používanie preparátov od firmy Naděje, odporúčania v namiešaní čaju z našich bylín a v oblasti dietetiky.

Dychové cvičenia 40 min – zamerané na plynulé dýchanie, vnímanie dychovej vlny, vizualizačné techniky, možné prepojenie s meditáciou, qigongom a brušnými tancami.