CVIČENIE S FYZIOTERAPEUTOM

Cvičenie ako prevencia vzniku štrukturálnych porúch pohybového aparátu zastáva čoraz významnejšie miesto. Ploché nohy, bolesti chrbta, sťažené dýchanie, bolesť hlavy. To je len krátky výber toho, čo možno korigovať správnym cvičením. Cviky sú vyberané vždy individuálne. Chronické bolesti vznikajú dlhodobým preťažovaním organizmu a využívaním nesprávnych pohybových vzorov. Ak by sme venovali dostatok pozornosti správnemu zapájaniu svalov do pohybu, ťažkostí by bolo podstatne menej. Cvičením môžeme predchádzať vzniku zdravotných problémov a efektívne ich riešiť. K cvičeniu patria aj správne techniky dýchania, ktoré by mali byť základom každého cvičenia. Technikám dýchania treba venovať náležitú pozornosť, pretože súvisia so správnym prevedením cvikov.

Pred cvičením je vhodné absolvovať vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom, ktorý určí výber vhodných cvikov. Na začiatku je dôležité zúčastniť sa niekoľkých cvičení pod dozorom fyzioterapeuta a cvičiť doma podľa inštruktáže. Základom cvičenia je nielen posilňovanie svalov ale ich dôkladné uvoľnenie v prípade výraznejšieho skrátenia svalových vlákien.  Spočiatku odporúčame cvičiť pod dohľadom 2x týždenne. Po zvládnutí techník môže klient cvičiť doma sám a do ambulancie prísť raz za dva týždne. Ak však klient nemá možnosť venovať sa pravidelnému cvičeniu v domácich podmienkach, odporúčame systematické cvičenie s fyzioterapeutom.