CENNÍK

Služba                                                                     Čas           Cena

Vstupná diagnostika (TČM)                                                    90 min               50 €

Vstupná konzultácia (cez online)                                                                     30 €

Terapia (TČM)                                                                         60 min               30 €

Krátka terapia (TČM)                                                              30 min               15 €

Krátka terapia s elektroakupunktúrnym prístrojom                 40 min               25 €

Balík krátkej terapie s elektroakupunktúrnym prístrojom        10x                  220 €

Gigong                                                                                    60 min               30 €

Online konzultácia                                                                  20 min               10 €

Vstupné vyšetrenie fyzioterapeutom                                      50min.               30 €

Komplexná terapia s fyzioterapeutom                                    50min.               30 €

Balík – komplexná terapia s fyzioterapeutom                   6x  50min.             170 €

Cvičenie s fyzioterapeutom                                                    45min.               25 €

Balík 6x cvičenie s fyzioterapeutom                                  6x 45min.             125 €

Mäkké a mobilizačné techniky                                               30min.               20 €

Tuina                                                                                      30min.               20 €

Bankovanie                                                                            30min.               20 €

Manuálna lymfodrenážna masáž                                           50min.              35 €

Kraniosakrálna terapia                                                           60min.              35 €

Kraniosakrálna terapia                                                     3x 60 min.              95 €

Masáž s ,,bachovkami“                                                          60min.              40 €

Kinesiotaping                                                                           5min.                5 €

Storno poplatok za zrušenie dohodnutého termínu do 24 hodín pred dohodnutým termínom je 100 % sumy za terapiu.

Platné od apríla 2020